บริการงานรื้อถอน

เราให้บริการงานรื้อถอนต่างๆ ดังนี้

  • รื้อถอนบ้าน อาคาร โกดัง สะพาน ถังน้ำมัน สิ่งก่อสร้างทุกชนิด
  • รื้อถอนฐานรากของอาคาร สะพาน ฐานทาวเวอร์เครน ต่างๆ
  • รื้อถอนโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณทุกชนิด
  • งานยกย้ายคานสะพาน พร้อมรื้อถอนเสา และตอม่อสะพาน
  • งานการตัดหัวเสาเข็ม งานสกัดผนัง งานทำลายพื้นถนน 
  • งานขนย้ายเศษวัสดุออกจากหน่วยงาน
  • งานรื้อถอนคอนกรีตแบบเป็นชิ้นด้วยเครื่อง SAWCUT
  • งานรื้อถอนคอนกรีตแบบย่อยด้วยหัวบีบไม่เกิดเสียงดัง
  • บริการรับซื้อ-ขายวัสดุจากการรื้อถอน (โครงจั่ว, เหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, ฯลฯ)
  • งานปรับพื้นที่ ถมดิน ขนย้ายดิน และขนย้ายเศษวัสดุออกจากหน่วยงาน

 

ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-191 4663 

 

Visitors: 146,557