ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน
112/91 หมู่ 5 ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-97666422 โทรสาร 02-9766422
E-mail: khoosri@hotmail.com  www.khoosri.com

Demolition Hotline: 063-191 4663

Khoosri Construction and Demolition Ltd., Part.
112/91 Moo. 5, Highway No.345, Bangkuwat, Muang, Pathumthani 12000
Tel: 02-9766422 Fax: 02-9766422

Visitors: 134,344