ประวัติบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ก่อนหน้าที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น กิจการได้ผ่านการทำงานด้านการรื้อถอนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่มาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2536 ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็น และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าจึงได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นด้านงานรื้อถอน ทุบรื้อเป็นพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมการทำงาน

การให้บริการในปัจจุบันของ หจก. มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยตระหนักถึงบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยระดับสูงร่วมกับองค์กรของต่างประเทศที่มาเปิดกิจการในประเทศไทยได้ 

 ABOUT "KHOOSRI"
Khoosri Construction and Demolition Limited Partnership, was founded on March 30, 1993. The Company started lingerie and demolition business by sub-contact for a construction company.
In 1997, company increased the number of machine, engine, motor. And expand business for machine rentals such as Backhoe, Crane, Truck 6 & 10 wheel, Trailer, etc.
At the present "Khoosri" is the one of the safety demolition firms with a proficiently staff. Over 25 years of experience, we serve a professional service with our technical demolition knowledge service to the public and private sectors.

♦ VISION
• Our vision is serve a professional service with technical demolition knowledge.
• We aim to become the safety demolition service in Thailand.

♦ MISSION
• We aim to high quality demolition and develop for several work
• We aim to increase and maintenance machine, motor for respond a several demolition work
• We do work on period of schedule time as on-time

♦ OUR SERVICES
• Residential, Industrial & Commercial Demolition
• Structure Demolition
• Factory and Bridge Demolition
• Underground Demolition
• Interior & Exterior Demolition
• Portable Concrete & Asphalt Demolition
• Tank Dismantling
• Excavation and Land Clearing Demolition
• Plant Decommission
• Rental Backhoe with Hydraulic Breaker and Hydraulic Concrete Crusher
• Purchase – Sale Material from Demolition Work
• Demolition Consultant

Visitors: 132,023