คูศรีรื้อถอน...เราทำงานด้วยความจริงใจ

มั่นใจให้เราทำงานให้ท่าน ด้วยการรับประกันกับผลงานที่ผ่านมา
นอกจากเราจะมีใบอนุญาตค้าของเก่า เรายังมีใบประกอบกิจการโรงงาน รง.4
ทำให้สามารถกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อไม่ก่อให้เกิดของเสีย ของอันตราย เช่น เหล็ก กระดาษ พลาสติก ไม้ และโลหะต่างๆ

Visitors: 121,169