คูศรีรื้อถอน เพราะเราเป็นมากกว่ารื้อถอน

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 กิจการได้ผ่านการทำงานด้านการรื้อถอนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่มาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรามุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยตระหนักถึงบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเพื่อนบ้านรอบข้าง โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยระดับสูงร่วมกับองค์กรของต่างประเทศที่มาเปิดกิจการในประเทศไทยได้...โดยเรายึดหลัก คูศรีรื้อถอน เพราะเราเป็นมากกว่า "รื้อถอน"

Visitors: 146,556