คูศรีรื้อถอน...เราทำงานด้วยความจริงใจ

มั่นใจให้เราทำงานให้ท่าน ด้วยผลงานรับประกันที่ผ่านมา
เรามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทำให้สามารถกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เหล็ก กระดาษ พลาสติก ไม้ และโลหะต่างๆ
 

   

 

   

งานรื้อถอนตึกหอพัก ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ. สมุทรปราการ

        


 งานรื้อถอนโรงงาน บริษัท คาวาซูมิ ลาบอทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ. ปทุมธานี

       


                งานรื้อถอนสถานีอนามัยปทุมวัน                 งานรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลังน้ำมันเชลล์

        

Visitors: 65,722