คูศรีรื้อถอน...เราทำงานด้วยความจริงใจ

มั่นใจให้เราทำงานให้ท่าน ด้วยผลงานรับประกันที่ผ่านมา
เรามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทำให้สามารถกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เหล็ก กระดาษ พลาสติก ไม้ และโลหะต่างๆ

  


ตัวอย่างคลิปงานรื้อถอน คูศรีก่อสร้างและรื้อถอน   

     งานรื้อถอนตึกหอพัก ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ. สมุทรปราการ  

               

   งานรื้อถอนโรงงาน บริษัท คาวาซูมิ ลาบอทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ. ปทุมธานี

               

     งานรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีย์

   

 

 

 

Visitors: 86,882