คูศรี...เราทำงานด้วยความจริงใจ

    งานรื้อถอนตึกหอพัก ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ. สมุทรปราการ

        


 งานรื้อถอนโรงงาน บริษัท คาวาซูมิ ลาบอทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ. ปทุมธานี

       


                งานรื้อถอนสถานีอนามัยปทุมวัน                 งานรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลังน้ำมันเชลล์

        

Visitors: 52,115